YWAM Internationaal

Jeugd met een Opdracht is een wereldwijde beweging van christenen afkomstig uit vele culturen, leeftijdsgroepen en christelijke achtergronden. We zijn toegewijd aan het dienen van Jezus over de hele wereld. Internationaal staan we bekend onder de naam Youth with a Mission, afgekort YWAM (spreek uit als ‘waiwem’). Met elkaar hebben wij hetzelfde doel: God te kennen en Hem bekend te maken aan diegenen die Hem nog niet kennen.

Jeugd met een Opdracht heeft duizenden fulltime zendelingen en honderden bedieningen, we zijn aanwezig in bijna ieder land ter wereld. Er zijn dan ook enorm veel manieren om betrokken te zijn bij Jeugd met een Opdracht. Wie weet is jou bezoek aan deze website het begin van een nieuw avontuur!

Het werk van Jeugd met een Opdracht is gebaseerd op 3 pijlers:

    1. Training en Discipelschap
    2. Evangelisatie & kerkplanting
    3. Hulpverlening

Toen Jeugd met een Opdracht opgericht werd in 1960 in Noord-Amerika, was de focus om jongeren te betrekken bij korte termijn zendingswerk. De oprichter van Jeugd met een Opdracht, Loren Cunningham, zag dat jaren theologische training niet per definitie resulteerde in mensen die daardoor God effectiever dienden. Een theologische opleiding zou dan ook geen voorwaarde moeten zijn om anderen te bemoedigen en de liefde van Christus om je heen uit te delen. Op dat tijdstip werd deze zienswijze beschouwd als een revolutionaire denkwijze. Ondertussen heeft deze manier van denken ervoor gezorgd dat er grote groepen jongeren en jong-volwassenen zich bezig houden met het verkondigen van het evangelie. Het is inmiddels dan ook geaccepteerd als een waardevolle bijdrage aan het wereldwijde evangelisatiewerk.

Op dit moment werken we op meer dan 1200 locaties in meer dan 170 landen, met een staf van meer dan 19.000 man.
Vandaag de dag focussen we nog steeds op jeugd, maar we betrekken alle mensen in de leeftijd van 3 tot 100 jaar.

In 2010 vierden we onze 50verjaardag. Loren Cunningham vertelde ons toen: “Ik denk dat de toekomst nog veel glorieuzer zal zijn dan het verleden. Dat is mijn verwachting”. Wij verwachten dit samen met hem en zien er naar uit wat God door ons heen zal doen de komende jaren!

Voor meer informatie over de geschiedenis van YWAM Internationaal kunnen we het boek “Is het echt van U Heer?“ aanraden. Het is geschreven door Loren Cunningham zelf en hij verteld hierin hoe bijzonder God alles geleid heeft.

“I think the future will be so much more glorious than the past. That’s what I fully expect”