DTS

We dromen ervan om onze eigen discipelschap training school (DTS) te starten. Een DTS is een geweldige manier om God beter te leren kennen en onze relatie met Hem te verdiepen. Het gevolg is dat we daardoor ook groeien in discipelschap, leren leven tot Zijn eer. Een DTS is ook een geweldige manier om te ontdekken hoe ons verhaal past in het veel grotere plan van God. Door het proces van training en discipelschap komen we als het ware voor het aangezicht van God en worden we bekwaam gemaakt door God om onze plek in te nemen in de maatschappij waar we wonen of waar we naar geroepen zijn.

Lees je dit bericht en heb je ervaring in het leiden van een DTS? Of weet je iemand die ervaring heeft? Zou je met ons samen willen werken en ons helpen met het starten van een DTS? Zo ja, neem dan contact met ons op.

Helaas is het op dit moment (nog) niet mogelijk je aan te melden om een DTS te volgen.

Wat is een DTS

Een YWAM Discipel Training School is een vijf maanden durende reis. Het is een unieke gelegenheid om alles aan de kant te zetten en je te focussen op God. Tijdens de DTS zul je dan ook groeien in intimiteit met God en in je identiteit in Hem. Je zult zeer waarschijnlijk ook meer zicht krijgen op Zijn plannen met jou en je geloof zal versterken doordat je actief Gods liefde uit gaat delen aan mensen die Hem nog niet kennen. God gaat voor ons uit, Hij is de God van wonderen, de God voor wie niets onmogelijk is. Als wij erop uit gaan in Zijn naam, dan gaan we mooie dingen beleven. Tijdens de DTS leer je ook Gods stem te verstaan en word je uitgedaagd Hem te gehoorzamen voor de rest van je leven. Deze ervaring heeft dan ook impact op de rest van je leven.

Een DTS is opgedeeld in 2 fases, een lesfase en een outreach. De lesfase duurt 12 weken en de outreach duurt 8 weken.

Lesfase

God kennen
In 12 weken tijd leer je wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. Je maakt nieuwe vrienden, terwijl je groeit in je relatie met God. Je krijgt iedere week les over een ander onderwerp. Elke lesweek zal een als het ware een fundament laag zijn voor je geloof,  je karakter, je acties en je vriendschappen.

De lesfase is ontworpen om:

 • Je relatie met God te verdiepen door middel van onderwerpen zoals: luisteren naar Gods stem, kenmerken en eigenschappen van God, Gods vaderhart.
 • Ontdekken wat Zijn plan is met ons mensen door middel van onderwerpen zoals: Identiteit in Christus, zending en evangelisatie, de geestelijke wereld.
 • Groeien in een heilige levenswandel door middel van onderwerpen zoals: Bijbelstudiemethoden, Gebed en Aanbidding.
 • Je wandel met God verdiepen door middel van les over onderwerpen als Bijbels wereldbeeld, het Koninkrijk van God.

Leren een Discipel te zijn

Discipelschap leer je niet in een klaslokaal, het gebeurt in ons dagelijks leven: tijdens vriendschappen en onze interacties met anderen waar je mee samenleeft. Sommige andere dingen die gebeuren tijdens de week zijn:

 • Aanbidding – als DTS, maar ook met de bredere YWAM gemeenschap
 • Plezier en avontuur –  we zijn altijd op zoek naar avontuur en plezier is één van onze kerneigenschappen! 🙂
 • Discipelschap – Iedere week heb je wat we noemen een 1-op-1. Een persoonlijk gesprek met je vaste mentor, iemand van de staf. In dit gesprek kun je alles kwijt wat voor jou belangrijk is en helpen we je om te ontdekken wat God je wil leren in deze periode.
 • Kleine groepen – Iedere week kom je samen in een vaste kleine groep van medestudenten en staf.
 • Locale gemeenschap – op de basis zul je verschillende uren per week meewerken in een bediening, bijvoorbeeld hospitality of in de keuken.
 • Rust – tijd om achterover te leunen en na te denken over alles wat je leert.
 • Bedieningstijden – een tijd om Gods hart te horen en Hem te ontmoeten.

Waarom zou je een DTS bij ons willen volgen?

We zitten op een pionierslocatie in Dordrecht, hebben een groot geloof en verwachten dat God ons leidt. We zijn ervan overtuigd  dat God steden en naties kan veranderen, iets waar we naar verlangen om ook te zien gebeuren in dit gebied. En wonderen zullen altijd gebeuren want God is trouw. Als je deel wilt uitmaken van ons pionierswerk en God aan het werk wil zien op het moment dat Zijn liefde gedeeld wordt bij het evangeliseren, wacht dan niet om je aan te melden voor een DTS bij ons. Op dit moment hebben we helaas nog geen schoolleider, maar laat het ons wel weten als je een DTS bij ons zou willen doen. Waarschijnlijk kunnen we je wel verder helpen.